Bestuur / commissie


Bestuur en commissies

Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële en organisatorische organisatie bij Adonis Sportacrobatiek. Het bestuur laat zich ondersteunen en adviseren door commissies. Daarnaast zet het bestuur zich in voor de vrijwilligers, zodat ook zij plezier beleven in hun werk voor de vereniging.

Het bestuur streeft ernaar de leden te betrekken bij verenigingstaken waarbij ze hun eigen verantwoordelijkheid hebben en kennen. Ook zorgen zij in samenwerking met de gemeente voor kwalitatief goede en veilige sportaccommodaties.

Voorzitter:                       Vacant
Secretaris:                      Yeliz Albayrak (interim)
Penningmeester:            Marjan Bosma (interim)
Bestuurslid TC:              Yeliz Albayrak

Het bestuur is bereikbaar via: bestuuradonissportacrobatiek@gmail.com 
Commissies, vet gemarkeerd zijn de vacante posities.

Commissies 

Ledenadministratie: beheert de administratieve gegevens van leden (nieuwe leden, opzeggingen en mutaties). Het muteren, aanmelden en afmelden van (actieve) leden bij de KNGU in het Digimembers bestand en het hierbij opmaken en bijhouden van de ledenlijsten. Daarnaast levert de ledenadministratie gegevens aan voor de penningmeester t.b.v inning contributiegelden.

Lid: Corien Venema
Bereikbaar via e-mail: ledenadministratie@adonissportacrobatiek.nl

Actiecommissie: regelt de organisatie van actie’s waar Adonis aan deel neemt én die de club jaarlijks zelf organiseert. Bijvoorbeeld: oliebollenactie, paaseierenactie, Poeisz actie en de Grote club actie.

Leden: Annemarie Kooistra en Marije van der Meer  posities vacant.
Bereikbaar via e-mail: clubactieadonissportacrobatiek@gmail.com

Evenementencommissie: regelt zelfstandig de organisatie van clubevenementen en evenementen waar Adonis club breed aan deelneemt. Bijvoorbeeld: de teampresentatie, zwemmen ,bowlen, brunchen/lunchen, seizoensafsluiting en kamp!

Leden: Brita Janmaat en Rolien Douma, posities vacant
Bereikbaar via e-mail: evenementadonissportacrobatiek@gmail.com

Technische commissie: zorgt voor het (bij-)scholen van trainers en juryleden. Daarnaast is de technische commissie actief in het werven van nieuwe juryleden voor zowel de ABC als de D/E lijn en organiseert indien nodig gepaste cursus momenten.

Leden: Yeliz Albayrak, Annemarie Kooistra en Karin Stuurwold.
Bereikbaar via e-mail: juryzakenadonissportacrobatiek@gmail.com

Buitenlandse commissie: regelt deelname aan buitenlandse wedstrijden en eventuele toernooien, inclusief verblijf, transfers en boekingen .

Leden: Yeliz Albayrak, Denise Meester en Corien Venema
Bereikbaar via e-mail: buitenlandcommissie.adonis@gmail.com

Commissie facilitaire zaken: geeft uitvoering aan alle werkzaamheden met betrekking tot het beheer en onderhoud van het totale sportcomplex en bijbehorend (on)roerend goed. De commissie regelt zaken zoals reparaties van materiaal in en rondom de accommodatie.

Leden: posities vacant

 

Website beheerder: de website is het belangrijkste communicatiemiddel om de leden van de vereniging te informeren en te betrekken. Verder is de website het visitekaartje van onze club naar derden. De leden van het webteam zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de website en het plaatsen en updaten van de content op de website. Zij onderhouden en professionaliseren de website. Daarnaast zorgen zij voor het plaatsen van informatie als: roosters/wedstrijdprogramma’s/foto’s en verslagen op de website.

Lid: Wieke Mulder, Yeliz Albayrak en Corien Venema